س02202018

Last updateس, 03 ژانویه 2017 1pm

صفحه اصلی سرگرمی سرگرمی اس ام اس اس ام اس مذهبی اس ام اس سایر مناسبتهای مذهبی

اس ام اس سایر مناسبتهای مذهبی

اس ام اس شب آرزوها - لیله الرغائب - سری 1

لیله الرغائب آرزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق خوشبختی هستی

التماس دعا

اس ام اس شب آرزوها - لیله الرغائب - سری 2

لیله الرغائب شب آرزوهاست

برای اجابت آرزوهای هم آرزو کنیم

اس ام اس شب آرزوها - لیله الرغائب - سری 4

امشب درآرزوهایم برایت آرزو میکنم که آرزوی کسی باشی که آرزویش روداری!

لیله الرغائب است

التماس دعا

اس ام اس شب آرزوها - لیله الرغائب - سری 3

شب آرزوهاست و من آرزو دارم

دلت مثل بهار پر شوداز لحظه های ماندگار

زندگیت خالی از اندوه و غم لحظه های شادمانی بی شمار

التماس دعا

اس ام اس شب آرزوها - لیله الرغائب - سری 5

خدایا به حق این شب عزیز همه رو به آرزوهاشون برسون

خدایا ما را آن ده که آن به

خدایا شیرینی بخشش و محبتت را به ما بچشان

التماس دعا