س01232018

Last updateس, 03 ژانویه 2017 1pm

سرگرمی

فک و فامیله ما داریم؟ - سری 36

فک و فامیله ما داریم؟ - سری 36

اقا من یه غلطی کردم رفتم کلاس زبان اسم نوشتم هنوز یه ماه نشده پدرم هر چی اخباره خارجی هست و میگه باید واسم ترجمه کنی

مادرمم میره روزنامه خارجی میخره میگه واسم بخون

ااقاا همین کارارو میکنن من پیشرفت نمیکنم منم رفتم کلاسامو کنسل کردم راحت به قول این خانم...

Loading...